UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Oferujemy Państwu, na bardzo dogodnych warunkach finansowych, ubezpieczenia:

 • UBEZPIECZENIE DOMU
 • UBEZPIECZENIE MIESZKANIA
 • UBEZPIECZENIE FIRMY
 • OC ZARZĄDCY

W ramach polisy domu lub mieszkania, możemy zawrzeć następujące rodzaje ubezpieczeń:

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie nagrobka cmentarnego
 • Assistance domowy
 • Assistance medyczny

Jeśli macie Państwo pytania – zachęcamy do kontaktu !
KONTAKT

Call Now Button